Wat houdt EMDR in?

Eye movement desensitization and reprocessing ook wel EMDR genoemd, is een therapeutische behandeling die toegepast wordt bij mensen met een posttraumatische stressstoornis. Dit wordt dus