Acupofmedicine

Wat houdt EMDR in?

Eye movement desensitization and reprocessing ook wel EMDR genoemd, is een therapeutische behandeling die toegepast wordt bij mensen met een posttraumatische stressstoornis. Dit wordt dus ingezet bij kinderen die tegen een probleem aanlopen waarvan gedacht wordt dat het te maken kan hebben met een trauma, die in het verleden is gebeurd. Het doel van deze behandeling is om de gebeurtenis die het kind met zich meebrengt weg te nemen. Ouders worden bij EMDR vaak betrokken, dus wordt aan de ouders ook gevraagd of er een verhaal geschreven kan worden over het trauma die het kind heeft meegemaakt. Na het verhaal te schrijven kan dit verteld worden en kan het kind de herinnering weer beter onthouden, daarna wordt het kind afgeleid en kan de EMDR behandeling zijn werk doen. Maar hoe gaat EMDR in zijn werk en welke effecten heeft dit?

Hoe gaat EMDR in zijn werk?

De therapeut vraagt aan je om terug te denken aan de gebeurtenis met beelden, gedachten en gevoelens. Allereerst gebeurt dit om meer te weten te komen over de beleving van het trauma. Daarna begint het proces en dit wordt ook wel EDMR genoemd. De therapeut vraagt dan vaak om de gebeurtenis opnieuw te herleven, maar nu gebeurt dit met een betere afleiding. In de meeste gevallen is dat de hand van de therapeut of door de gemaakte geluiden, die door de koptelefoon komen. Dit wordt gedaan in verschillende rondes, na elke ronde wordt er rust genomen, in de rustperiode zal de therapeut even vragen wat er speelde en welke gedachten er na boven kwamen. De EMDR zorgt ervoor dat er gedachten en beelden op gang komen, maar af en toe ook gevoelens of lichamelijke bewegingen. 

De effecten

EMDR werkt meestal snel en intensief, de therapeut vertelt stap voor stap wat er gebeurt en vertelt alles zodat de cliënt zich veilig gaat voelen. Na elke ronde wordt er langzamerhand een herinnering toe geleid tot kracht en emotionele ladingen. Dit maakt het dus steeds makkelijker om aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. De herinneringen kunnen ook veranderen en kunnen bijvoorbeeld waziger of kleiner worden. Maar het kan ook het geval zijn dat de minder fijne onderdelen naar voren komen. Een andere mogelijkheid is dat er opeens nieuwe gedachten en inzichten ontstaan die minder bedreigend zijn aan de gebeurtenis. Deze effecten zorgen ervoor dat de schokkende ervaring steeds meer een goede plek krijgt in het verleden van het persoon.